Regulamin

1. USŁUGA

1.1. Właścicielem serwisu mniammniamcatering.pl jest firma KOMO - usługi cateringowe Agnieszka Koniarska z siedzibą przy ulicy Kinowej 18 m 48, 04-017 Warszawa.
1.2. Serwis mniammniamcatering.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów składających się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową.
1.3. Posiłki spakowane w czarne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.

2. ZAMÓWIENIE

2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.2. Przystąpienie do programu serwisu mniammniamcatering.pl następuje drogą telefoniczną po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.mniammniamcatering.pl . Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia serwis mniammniamcatering.pl skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
2.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy biuro@mniammniam.pl.
2.4. Biuro serwisu mniammniamcatering.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 533-277-447.
2.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu mniammniamcatering.pl o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:
a) chorób istniejących oraz przebytych;
b) nadciśnienia tętniczego;
c) cukrzycy;
d) nietolerancji laktozy;
e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
g) alergii.
2.6. Właściciel serwisu mniammniamcatering.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.5.
2.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:
a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
b) zaburzeniami hormonalnymi;
c) cukrzycą typu 1 lub 2;
d) nietolerancją pokarmową;
e) alergiami;
f) zaburzeniami metabolicznymi;
g) insulinoopornościa;
h) nadciśnieniem tętniczym.
2.8. Zamawiającym program w serwisie mniammniamcatering.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 40 1050 1025 1000 0092 2455 8040 prowadzony przez ING Bank Śląski w Warszawie S.A.. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.
3.2. W przypadku braku płatności za zamówiony program serwis mniammniamcatering.pl nie zrealizuje zamówienia.
3.3. Korzystanie z usług serwisu mniammniamcatering.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej mniammniamcatering.pl.
3.4. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie mniammniamcatering.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis mniammniamcatering.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 3.1.. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.
3.5. Na życzenie Klienta serwis mniammniamcatering.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy biuro@mniammniam.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

4. DOSTAWA

4.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 2:00-10:00. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.
4.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
4.3. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu mniammniamcatering.pl.
4.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu uwzględniając godziny pracy biura serwisu zielonywidelec.pl. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 533-277-447.
4.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 14:00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 14:00 w piątek. Natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek dzień wcześniej do godziny 14:00 dzień wcześniej.
4.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.
4.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
4.8. Serwis mniammniamcatering.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
4.9. Serwis mniammniamcatering.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis mniammniamcatering.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

5. ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY

5.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
5.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu mniammniamcatering.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu mniammniamcatering.pl najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
5.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, serwis mniammniamcatering.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
5.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie 7 dni od momentu powstania zmiany.
5.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres biuro@mniammniam.pl lub telefonicznie na nr. 533-277-447 nie później niż dzień roboczy przed dostawą do godziny 11:00. Z uwagi na fakt, że biuro serwisu mniammniamcatering.pl nie pracuje w weekendy, odwołanie dostawy poniedziałkowej możliwe jest najpóźniej w piątek do godziny 11:00.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy KOMO - usługi cateringowy Agnieszka Koniarska. Administratorem danych jest Firma KOMO - usługi cateringowe Agnieszka Koniarska. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem serwisu www.mniammniamcatering.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
6.2.Serwis mniammniamcatering.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.